E-mail Handleiding

Met SSPro kunnen gebruikers logboekbestanden, alarms en screenshots via e-mail versturen om ze op een remote locatie te bekijken. Het op afstand bekijken van alarms en screenshots vereist geen extra software. De logboekbestanden worden in een gestructureerd formaat verzonden wat vereist dat ze in een andere installatie van SSPro moeten worden geīmporteerd om ze te kunnen bekijken (op de machine waarop wordt bekeken hoeft de bewaking niet actief te zijn).

Nieuw: SSPro versie 8.2 bevat support voor HTML gebaseerde e-mail logboeken. Deze logboeken vereisen geen aparte installatie van SSPro en kunnen op een mobiel of tablet of andere apparaten met een web browser bekeken worden.

Gebruikers moeten met het volgende rekening houden:

1. Het gebruik van de SSPro e-mail instrumenten vereist een verbinding met het Internet.

2. Gebruikers moeten wellicht veiligheidsgerelateerde software van derden zo instellen dat SSPro de rechten heeft e-mail via SMTP te versturen. Kijk a.u.b. naar het SSPro helpgedeelte voor meer informatie. Algemene E-mail Instellingen Hulp

3. Gebruikers moeten wellicht de e-mail functies testen om er zeker van te zijn dat de instellingen juist zijn en logboeken ongehinderd door veiligheidsgerelateerde software van derden of een firewall logboeken per e-mail kunnen versturen.

4. SSPro bevat een optie om een wachtwoord te gebruiken voor de gemailde logboekbestanden. Het wordt aangeraden dat gebruikers deze optie gebruiken.


Option 1: E-mail configuratie m.b.v. de Interne SMTP Engine optie (ISE)

SSPro laat het gebruik toe van de interne SMTP engine (ISE) of men kan een eigen SMTP server instellen. Voor de ISE optie hoeven gebruikers alleen de "Van" en "Aan" e-mailadressen in te stellen. Voor de meeste gebruikers is het "Van" en "Aan" e-mailadres hetzelfde. In sommige gevallen echter moet een gebruiker een alternatief "Van" adres gebruiken.  Zet een haakje bij de Interne SMTP Engine (ISE) optie.
 
  Geef het "Aan" e-mailadres op. Dit is het adres waaraan de logboekbestanden, alarms en screenshots worden verstuurd.
 
  Geef het "Van" e-mailadres op. Voor de meeste gebruikers is dit hetzelfde als het "Aan" e-mailadres. Sommige gebruikers moeten echter een alternatief adres gebruiken.
 
  Klik op "Test Instellingen". Wanneer uw instellingen juist zijn ontvangt u een test e-mail op het aangegeven e-mailadres. Wanneer u geen test e-mail ontvangt controleer dan of de firewall geen uitgaande e-mail blokkeert.

Voor specifieke bestandsnamen die SMTP toegang vereisen (poort 25) klikt u op "Firewall Info" in hetzelfde venster. Houdt er rekening mee dat beide modules die bij "Firewall Info" getoond worden SMTP toegang vereisen omdat anders de "test" e-mail lukt maar het verzenden van de bijbehorende logboekbestanden niet. Voor gedetailleerde probleemoplossende informatie klikt u op de link "SMTP Sessie Details".
 
  Klik op de link "SMTP Sessie Details" om gedetailleerde probleemoplossende informatie te bekijken over de test e-mail.


Option 2: E-mail configuratie m.b.v. door de gebruiker ingestelde SMTP instellingen.

Sommige gebruikers hebben wellicht betere resultaten wanneer ze bepaalde SMTP instellingen gebruiken. De reden is dat sommige e-maildiensten geen directe e-mail verbindingen accepteren van computers die een IP-adres hebben die binnen een "locale" reeks valt. Zij staan vaak alleen e-mail verbindingen toe van andere ISP's wat normaal het geval is wanneer een gebruiker een e-mail verstuured m.b.v. een ISP e-mail account.

Neem contact op met uw ISP of Internet aanbieder om te bepalen of zulke instellingen ook op u van toepassing zijn. Normaal zijn dit dezelfde instellingen die gebruikt worden om e-mailprogramma's zoals bijv. Outlook Express in te richten.  Om uw eigen SMTP instellingen te gebruiken verwijdert u het vinkje bij de Interne SMTP Engine optie.
 
  Geef het "Aan" e-mailadres op. Dit is het adres waaraan de logboekbestanden, alarms en screenshots worden verstuurd.
 
  Geef het "Van" e-mailadres op. Voor de meeste gebruikers is dit hetzelfde als het "Aan" e-mailadres. Sommige gebruikers moeten echter een alternatief adres gebruiken.
 
  Geef uw SMTP server informatie op.
 
  De standaard poort voor SMTP is 25, maar sommige diensten die "SSL" verbindingen vereisen gebruiken wellicht poort 465.
 
  Klik op "Authenticatie" om de login/wachtwoord instellingen voor uw SMTP account te wijzigen. Een standaard vorm van authenticatie is "SMTP" authenticatie. Raadpleeg uw ISP of e-mailleverancier om te bepalen welke optie op uw e-mail account van toepassing is.


 
  Klik op "Test Instellingen". Wanneer uw instellingen juist zijn ontvangt u een test e-mail op het aangegeven e-mailadres. Wanneer u geen test e-mail ontvangt controleer dan of uw firewall geen uitgaande e-mailverbindingen blokkeert.

Voor specifieke bestandsnamen die SMTP toegang vereisen (poort 25) klikt u op "Firewall Info" in hetzelfde venster. Houdt er rekening mee dat beide modules die bij "Firewall Info" getoond worden SMTP toegang vereisen omdat anders de "test" e-mail lukt maar het verzenden van de bijbehorende logboekbestanden niet. Voor gedetailleerde probleemoplossende informatie klikt u op de link "SMTP Sessie Details".
 
  Klik op de link "SMTP Sessie Details" om gedetailleerde probleemoplossende informatie te bekijken over de test e-mail.


Voor overige informatie over de e-maildiensten van SSPro verwijzen we naar: Algemene E-mail Instellingen Hulp